Religiositat i desenvolupament social/cultural

07 d’abril 2007
M'agradria que es fes un estudi socilògic sobre això, sobre les societats on la religiositat és tant present, i el seu desenvolupament social i cultural. Quan veig a les televisions de les espanyes, la gent amb caputxes, que me recorden als nazis del Ku Klux Klan.

Fixem-mos sinó amb les mostres al sud de la peninsula, on sembla que el temps s'hague parat fa dos o tres segles, i el desenvolupament cultural i social que tenen, i sinó fixem-mos també dintre del catolicisme a sudamerica, on mesclen tradicions catòliques amb les indigenes. Una de les altres societats on la religiositat està molt present és la musulmana, on també podem vore que el seu desenvolupament social i cultural està molt baix.

Tot i que considero que l'expressió de la religiositat, sigue una mostra de poc desenvolupament social i cultural, no nego que tenir un coneixement sobre el sentit de la religió, i com va ser esta, la que va forçar l'aparició de la nació catalana.

La religió, hauria de passar a formar part del temari d'història de l'ensenyament, i per què no, al de filosofia. Les societats en molta religiositat no tenen el mateix desenvolupament que les societat laiques i sinó fixem-mos amb els països nòrdics, on la religió és personal i tenen un desenvolupament social i cultural molt gran.


0 comentaris: