Volem TV3 al País Valencià

06 d’abril 2007


comunicat de JERPV

avant l'imminent tancament de les emissions de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (TV3) al País Valencià les JERPV manifestem públicament el següent.


1-Considerem que és un atac a la llibertat d'expressió i un acte de censura per part del Consell Valencià.


2-Considerem que el tancament de les emissions de TV3 al País Valencià són un trencament intencionat de l'espai comunicatiu català.


3-Considerem que les emissions de tv3 al País Valencià garanteixen una major pluralitat informativa donada la manipulació i el seguidisme del govern valencià que practica la ràdio televisió pública del País Valencià.


4-Considerem que les emissions de TV3 són una eina de normalització lingüística del valencià més, i que han contruibuit a un major coneixement de la llengua.


5-Considerem l'actitud del Consell Valencià de "xantatge" en intentar condicionar els continguts de TV3, i instem a totes les institucions implicades a arribar a un acord que garantesca la recepció de les emissions.


Per tot això, les Joventuts d'Esquerra Republicana del País Valencià encoratgem a tota la ciutadania i al jovent valencià en especial, en participar en totes aquelles iniciatives i propostes per tal d'exigir el manteniment de les emissions.


declaracions ACPV
0 comentaris: