Humor (alguns hipòcrites no els agradarà)

17 de desembre 2009

Gonzalez-Sinde del Caudillo

09 de desembre 2009


Un dels defectes que té l'estat espanyol, és que tot i que en teoria hi ha un partit d'esquerres anomenat PSOE, i un de dretes anomenat PP, els dos són partits postfranquistes. Si bé el PP, d'aquella manera és la seguidora del "movimiento nacional", els suposats demòcrates del PSOE, fan 3/4 del mateix.
La misnistra González Sinde, seguint els seus amics artistes de la gauche-divine. S'ha posat a perseguir als internautes que comparteixen arxius, fet que ha provocat un allau de crítiques de tota la comunitat internauta.

Una de les últimes que ha fet aquesta dona, seguint els seus antecessors franquistes, és sabent que té un fons il·limitat gràcies a l'espoli fiscal fet entre d'altres als catalans, comprar l'arxiu Centenlles, que els seus fills han mirat més la butxaca que la pàtria. I encara per riure's més dels catalans, portarà aquest arxiu a l'Arxiu de Salamanca, que tot i que li han maquillat el nom, va ser allí on van poder fer un arxiu de "rojos-separatistas", per tal de poder fer purgues en un futur. com diu la frase ... "cornuts i pagar lo beure". a més ara parla de fer-nos unes còpies ... El ministeri i els fills de Centelles han actuat a traïció contra el conseller de cultura català i per tant representant legal dels nostres interessos.

Barça i Madrid, dos exemples del que és Catalunya i Espanya

08 de desembre 2009
El MundoDeportivo que 3 jugadors del Barça i 2 del Madrid són els candidats al FIFA World Player. Mirant els 2 equips i a qui representen un el barça-catalunya i l'altre madrid-espanya podem fer aquestes comparacions:
 • Els jugadors de barça són formats al planter, mentre que els del madrid són fitxatges. Els catalans ens dediquem a crear la nostra riquesa, mentre que els espanyol l'adquireixen.
 • Mentre que els jugadors del barça són reservats i treballadors, als jugadors del madrid els representa les característiques dels espanyol un prepotent i cregut, i després un membre d'una "secta" cristiana. com la majoria d'espanyols prepotència i ultracatolicisme.
 • Mentre que els jugadors del barça aniran com a mèrits aconseguits amb el barça durant la passada temporada, els del madrid s'apropien els mèrtis aconseguits en els anteriors equips per exhibir potència, com sempre el model espanyol d'expropiar-se dels altres.

bé, per acabar este post. el gol d'Zlatan al madrid,


Manifest: “En defensa dels drets fonamentals a internet”

02 de desembre 2009

Manifest en defensa dels drets fonamentals a InternetDavant la inclusió en l’Avantprojecte de Llei d’Economia Sostenible de modificacions legislatives que afecten el lliure exercici de les llibertats d’expressió, informació i el dret d’accés a la cultura a través d’Internet, els periodistes, bloggers, usuaris, professionals i creadors de Internet manifestem la nostra ferma oposició al projecte, i declarem que …

 1. Els drets d’autor no poden situar-se per sobre dels drets fonamentals dels ciutadans, com el dret a la privacitat, a la seguretat, a la presumpció d’innocència, a la tutela judicial efectiva i a la llibertat d’expressió.
 2. La suspensió de drets fonamentals és i ha de continuar sent competència exclusiva del poder judicial. Ni un tancament sense sentència. Aquest avantprojecte, en contra de l’establert a l’article 20.5 de la Constitució, posa a les mans d’un òrgan no judicial -un organisme dependent del ministeri de Cultura-, la potestat d’impedir als ciutadans espanyols l’accés a qualsevol pàgina web.
 3. La nova legislació crearà inseguretat jurídica a tot el sector tecnològic espanyol, perjudicant un dels pocs camps de desenvolupament i de futur de la nostra economia, entorpint la creació d’empreses, introduint barreres a la lliure competència i alentint la seva projecció internacional.
 4. La nova legislació proposada amenaça els nous creadors i entorpeix la creació cultural. Amb Internet i els successius avenços tecnològics s’ha democratitzat extraordinàriament la creació i emissió de continguts de tot tipus, que ja no provenen prevalentment de les indústries culturals tradicionals, sinó de multitud de fonts diferents.
 5. Els autors, com tots els treballadors, tenen dret a viure de la seva feina amb noves idees creatives, models de negoci i activitats associades a les seves creacions. Intentar sostenir amb canvis legislatius a una indústria obsoleta que no sap adaptar-se a aquest nou entorn no és ni just ni realista. Si el seu model de negoci es basava en el control de les còpies de les obres i en Internet això no és possible sense vulnerar drets fonamentals, haurien de buscar un altre model.
 6. Considerem que les indústries culturals necessiten per sobreviure alternatives modernes, eficaces, creïbles i assequibles i que s’adeqüin als nous usos socials, en lloc de limitacions tan desproporcionades com ineficaces per a la finalitat que diuen perseguir.
 7. Internet ha de funcionar de forma lliure i sense interferències polítiques afavorides per sectors que pretenen perpetuar obsolets models de negoci i impossibilitar que el saber humà continuï sent lliure.
 8. Exigim que el Govern garanteixi per llei la neutralitat de la Xarxa a Espanya, davant de qualsevol pressió que pugui produir-se, com a marc per al desenvolupament d’una economia sostenible i realista de cara al futur.
 9. Proposem una verdadera reforma del dret de propietat intel·lectual orientada a la seva finalitat: tornar a la societat el coneixement, promoure el domini públic i limitar els abusos de les entitats gestores.
 10. En democràcia les lleis i les seves modificacions s’han d’aprovar després de l’oportú debat públic i havent consultat prèviament totes les parts implicades. No és acceptable que es facin canvis legislatius que afecten drets fonamentals en una llei no orgànica i que versa sobre una altra matèria.

Aquest manifest, ha set elaborat de forma conjunta per varis autors, es de tots i de ningú. S’ha publicat en multituds de llocs web. Si estàs d’acord i vols sumar-te a ell, difon-lo per Internet.