en record del 14 d'abril del 1931

13 d’abril 2007
CATALANS:
Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de
donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com Estat integrant
de la Federació ibèrica.
D’acord amb el President de la República federal espanyola senyor
Nicet Alcalá Zamora, amb el qual hem ratificat els acords presos en el
pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions
de President del Govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i
el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat.
En fer aquesta proclamació, amb el cor obert a totes les esperances,
ens conjurem i demanem a tots els ciutadans de Catalunya que es conjurin
amb nosaltres per a fer-la prevaler pels mitjans que siguin, encara que
calgués arribar al sacrifici de la pròpia vida.
Preguem que cada català, així com tot altre ciutadà resident a
Catalunya, es faci càrrec de l’enorme responsabilitat que en aquests
moments pesa sobre tots nosaltres.
Tot aquell, doncs, que pertorbi l’ordre de la naixent República
Catalana, serà considerat com un agent provocador i com un traïdor a la
Pàtria.
Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem
donat i de la justícia que, amb l’ajut de tots, anem a establir. Ens “apoiem”
sobre coses immortals com són els drets dels homes i dels pobles i, morint
i tot si calgués, no podem perdre.
En proclamar la nostra República, fem arribar la nostra veu a tots els pobles d’Espanya i del món, demanant-
los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut, i els oferim
aportar-los tot el nostre esforç i tota l’emoció del nostre poble renaixent per afermar la pau internacional.
Per Catalunya, pels altres pobles germans d’Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles,
Catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya.
Barcelona, 14 d’abril de 1931, El President Francesc Macià

0 comentaris: