El Consell Nacional d’Esquerra aprova una resolució en què referma la seva aposta per la nova cultura de l’aigua

27 d’abril 2008

El Consell Nacional d’Esquerra aprova una resolució en què referma la seva aposta per la nova cultura de l’aigua

El Consell Nacional d’Esquerra ha aprovat aquest matí, per 95 vots a favor i dos vots en blanc, una resolució de la Federació de l’Ebre d’Esquerra que referma l’aposta d’aquest partit per la nova cultura de l’aigua. La resolució ratifica el Compromís per l’Ebre signat el 2003, ‘comprometent-nos novament amb la nova cultura de l'aigua i declarant-nos contraris a qualsevol tipus de transvasaments, ja que són mesures que poden aguditzar els desequilibris territorials i posar la demanda il•limitada per davant de la sostenibilitat i que propicien una gestió ineficient dels recursos hídrics’.

El text aprovat acorda ‘accelerar les mesures ja previstes per l'Agència Catalana de l'Aigua, particularment la construcció de dessaladores, amb la implementació de mesures complementàries, com ara la reutilització d'aigües de depuradora, la recuperació dels aqüífers existents, l'ampliació de la capacitat logística del port de Barcelona, l'habilitació d'altres ports com el de Vallcarca o el de Vilanova per ampliar l'aportació d'aigua en vaixells, entre d'altres, i amb una incidència més gran en les mesures d'estalvi per donar resposta a la situació d'emergència que viu el país’.

El tercer punt d’aquesta resolució considera que ‘la infraestructura que preveu el Reial Decret Llei 3/2008 aprovat pel Govern de l'Estat no és només una interconnexió de xarxes, sinó un allargament del transvasament de l'Ebre a Tarragona (Llei 18/1981) fins a la demarcació de Barcelona’. Així mateix, considera que ‘aquesta infraestructura és una mesura estructural per afrontar una situació conjuntural, desproporcionada des del punt de vista econòmic i amb el risc que no es pugui executar en el termini previst o que sigui finalment innecessària, si no és que se'n planifica una execució que en permeti l’aprofitament per donar resposta a les necessitats conjunturals i estructurals de les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona, i també de les Terres de l'Ebre, perquè en un futur permeti reduir les detraccions actuals del riu Ebre fins al Camp de Tarragona. La disposició addicional quarta del citat reial decret llei planteja la possibilitat d’aplicació d’aquest tipus de mesures a altres territoris, el qual podria ser interpretat com una declaració de principis per part de l’Estat de sistematitzar la política de transvasaments via urgència’.

D’aquesta manera, la resolució aprovada avui preveu que, ‘en el cas d’executar l’aportació d'aigües entre els sistemes CAT i ATLL, Esquerra recull la proposta tècnica de transformar la interconnexió en un sistema reversible que permeti aportar recursos hídrics de la dessaladora projectada a Cunit cap a la regió metropolitana de Barcelona i de Tarragona i que només s'interconnecti en darrera instància, si les mesures descrites en el punt número dos fossin insuficients i continués la sequera extrema. Cal valorar la viabilitat tècnica de inutilitzar o desmuntar en el futur un tram de la interconnexió de les dos xarxes, en el cas que s’arribi a connectar’.

Finalment, ‘el Consell Nacional insta a defensar aquests acords en la Taula Nacional de la Sequera i a que la representació institucional i les estructures orgàniques i territorials del partit actuïn amb coherència amb el contingut detallat en aquesta proposta’.

Gent 2014

23 d’abril 2008
gent 2014preparant la sociovergència?

22 d’abril 2008
L'actual situació del govern provocant crisis a ICV i ERC, a més suma-li a ERC el procés de reforma interna que encara no sap (sabem) que volem ser de grans (que ja ho som). Esquerra pot tria si vol ser govern, és a dir millorar la qualitat dels catalans amb la quota de poder atorgada, o continuar a la trinxera amb l'estelada esperant moments millors.

ZP necessita un soci per continuar governant amb tranquil·litat, mentre que al PSC li resulta massa cansat portar 2 socis exigents com ICV i ERC. Per tant després del congrés d'ERC, i de la sortida (depenent del sectors guanyadors), o fins i tot expulsió com l'altre cop, després de les pròximes el·leccions davant la impossibilitat gairebé segura de fer una suma "nacional" (CiU + ERC), i la difícil opció de reeditar front d'esquerres. Inspirant-se amb altres governs similars com a Alemanya, els dos partits majoritaris apostaran per la sociovergència, portant a la marginalitat les opcions minoritzades. Això comportaria que ZP revés el suport de CiU i fins i tot potser del BNG.


temps al temps.

entrevista a Pedro Arrojo

21 d’abril 2008
entrevista molt interessant a tv3 la setmana passada.

entrevista

Intervenció del delegat del Govern a les Terres de l'Ebre sobre la gestió de la sequera

17 d’abril 2008
Intervenció del delegat del Govern a les Terres de l'Ebre sobre la gestió de la sequera

"Fa ben just 4 anys vaig poder celebrar amb la resta de ciutadans d’aquest territori la derogació del PHN. Un fet històric que comportava la fi d’un projecte que implicava el transvasament de 1.050 Hm3 anuals generant un fort impacte ambiental sobre l’Ebre, així com un gran impacte social sobre el nostre territori.

Aquell projecte, com bé sabeu, implicava entre altres la interconnexió de les xarxes CAT i ATLl de forma estructural i permanent. Tant el Govern de Catalunya com el Govern de l’Estat van decidir en aquell moment eliminar el projecte.

El Govern, més que mai, continua pensant que els transvasaments d’aigua són mesures que reforcen els desequilibris territorials. Són actuacions insostenibles en la mesura que incentiven el consum sense límits de les àrees més poblades i amb major activitat econòmica. El Govern aposta per mesures que incentiven l’estalvi d’aigua, que aprofiten mitjançant la regeneració i la reutilització els recursos propis de cada conca, i que, en definitiva, facin autosuficient cadascun dels territoris, prevenint i evitant els enfrontaments territorials.

En aquesta línia, el Departament de Medi Ambient i Habitatge té projectades, en construcció i algunes d’elles en funcionament, diverses dessaladores que en 3 anys produiran dos terços del consum d’aigua dels 5’5 milions de persones que s’abasteixen del sistema Ter-Llobregat. Per aquest motiu, abans que s’acabi l’actual legislatura, Catalunya estarà preparada per afrontar situacions de sequera perllongada, com la que estem vivint en aquests moments, sense la necessitat de portar a terme transvasaments de conques externes. L’actual Govern de Catalunya està treballant per a què no siguin necessàries en un futur immediat, ni la interconnexió de xarxes, ni el transvasament del Roine.

Tot i això, com sabeu, per tal d’afrontar la manca d’aigua que pot tenir l’àrea metropolitana a partir del novembre, en el proper Consell de Ministres el Govern de l’Estat aprovarà mitjançant un reial decret la modificació de la Llei 18/81, que regulava el conegut minitransvasament. En cas que fos necessari posar-la en funcionament, aquesta modificació permetria que una quarta part de la concessió de l’aigua, que des del 1981 es transvasava a Tarragona, ara arribi fins a Barcelona.

És una mesura que, com s’ha reiterat per part de la ministra de Medi Rural i Marí i per part del President del Govern de Catalunya, és temporal i caduca, una mesura que com a molt, en el cas que no plogui, estaria funcionant entre els mesos de novembre de 2008 i maig de 2009. Una interconnexió que només podrà entrar en funcionament una vegada activada la fase d’emergència, amb un decret de sequera per part del Govern català i després d’un acord del govern de l’Estat.

Però, tot i això, personalment encaixo la decisió del Govern amb moltes dificultats, a causa dels postulats que he defensat històricament i que, amb tot, continuo defensant. I veig d’altra banda amb decepció que l’extraordinària feina feta per generar alternatives de subministrament d’aigua al sistema Ter-Llobregat no hagin arribat a temps, per tal d’evitar aquesta situació límit davant de la qual ens trobem avui.

Des de la meva posició continuaré insistint dins del Govern que, fins a darrera hora, no es descarti la possibilitat d’introduir noves mesures socialment menys impactants al nostre territori que finalment facin innecessària la construcció o posada en funcionament de la canonada.

Sempre des de la lleialtat a les decisions del Govern de Catalunya, però també, i sobretot des de la lleialtat estricta al nostre territori, a les Terres d l’Ebre, em comprometo a defensar amb la màxima fermesa possible què, en cas de posar-se finalment en funcionament la canonada de la interconnexió de les dos xarxes, no torni a ser utilitzada més enllà del maig-juny del 2009, data en la qual es preveu l’entrada en funcionament de la dessaladora del Prat.

Amb la mateixa convicció, lluitarem per a què en cap cas, aquesta situació d’excepcionalitat no sigui aprofitada per ningú, per a plantejar transvasaments cap a altres territoris. La posició del Govern de la Generalitat ha de ser igual de contundent com la que vam manifestar ara fa quatre anys.

Afegir també, la nostra disconformitat en que des del Ministeri de Medi Rural i Marí, s’hagin barrejat les obres d’entubament de les sèquies del Delta amb l’allargament de la interconnexió de xarxes. Són dos temes absolutament diferents que, en cap cas, han de ser plantejats com a compensacions a canvi de l’aigua.

I, finalment comunicar que personalment he demanat a la Conselleria de Medi Ambient la conveniència de què, el més prompte possible, el conseller Baltasar pugui baixar a Tortosa a informar directament al territori de les mesures previstes pel departament per a fer front a la situació".

Tortosa, 16 d’abril de 2008

Posicionament de la Federació de l'Ebre d'Esquerra davant la interconnexió de les Xarxes CAT-ATLL

Posicionament de la Federació de l'Ebre d'Esquerra davant la interconnexió de les Xarxes CAT-ATLL

Després de l’anunci ferm del Govern de la Generalitat que s’interconnectaran les xarxes del Consorci d’Aigües de Tarragona i d’Aigües del Ter – Llobregat, amb l’evident allargament del transvasament de l’Ebre cap a Tarragona en un tram de 60 km fins a Barcelona, la Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana, reunida en Executiva Regional ampliada a càrrecs institucionals, ha arribat als acords següents:

1. Assumim i mantenim plenament el nostre posicionament històric contra qualsevol tipus de transvasaments d’aigua, per considerar-les mesures desequilibradores i insostenibles. Per tant, la Federació de l’Ebre d’Esquerra seguim i seguirem defensant el riu i el territori com sempre hem fet.

2. Ens sentim profundament incòmodes davant la situació contradictòria en què es troben els nostres representants al Govern de les Terres de l’Ebre davant la prolongació del minitransvasament fins a Barcelona.

En l’executiva d’anit, tant el delegat del Govern com els directors i els coordinadors de Serveis Territorials van posar a disposició del partit els seus càrrecs de Govern.

L’executiva regional rebutja la voluntat de dimissió manifestada pels diferents càrrecs del Govern d’Esquerra Republicana a l’Ebre.

3. Els representants del partit al Govern de la Generalitat han de seguir treballant com han fet fins ara per traslladar cap el Govern el sentiment i les reivindicacions existents al territori a l’hora que han de garantir que la interconnexió de xarxes sigui temporal i tingui un final en els terminis fixats.

La seva tasca ha de continuar sent la de defensar el territori i el riu com ho han fet fins ara. I, evidentment, aquesta defensa només es pot fer en la mesura que el representen, des de la lleialtat institucional envers al Govern i les seves decisions, però també des de la defensa del territori que representen.

4. La regional de la Federació de l’Ebre valorem molt positivament les accions i pressions exercides pels representants institucionals i orgànics d’Esquerra envers el Govern de Catalunya, dins del nostre propi grup parlamentari i a la mateixa executiva nacional del partit.

5. La regional d’Esquerra de l’Ebre recorda que la situació actual és fruit, sobretot, de la incompetència nacional en la gestió de l’aigua, que ha portat a terme el Conseller de Medi Ambient i Habitatge, el qual ja hauria d’haver assumit responsabilitats. És inacceptable per al territori la poca planificació i eficiència en el desplegament de les dessaladores, actuacions de recuperació i reutilització de recursos hídrics al sistema ATLl, així com la poca anticipació en la gestió de la crisi actual.

6. D’altra banda, la regional de l’Ebre lamenta l’actitud de CiU, impulsor del minitransvasament i de la interconnexió de xarxes, el qual vol aprofitar la situació que s’està vivint per imposar una proposta especulativa i transvasista com és la del Roine.

14 d'abril del 2008, continuem la lluita

14 d’abril 2008


Veneto is no Italy

11 d’abril 2008
aquesta setmana son eleccions a l'estat italià, un dels altres estats fruit de la unficiació de les diferents nacions i pobles de la península itàlica.

entre ells està el Vèneto. com sempre un parell de vídeos sobre aquesta nació europea i uns enllaços

Vèneto (wiquipèdia)

Liga Veneta Republicca
Movimento per la Indepensa de la Ventiacontinua la repressió lingüística.

10 d’abril 2008

Notícia Avui

Al més pur estil franquista, els i les catalans/es continuem sent discriminats, o pitjor perseguits per parlar la nostra llengua. Aquesta persona va ser tractada com un criminal pel sol fet de no parlar llengua castellana. Que passa? que no té drets aquest ciutadà? ... discriminat pel seu origen català ... democràcia espanyola? ... au va!

ALCALDES AMB EL COMPROMÍS PER L’EBRE

07 d’abril 2008
manifest presentat pels alcaldes ebrencs
ALCALDES AMB EL COMPROMÍS PER L’EBRE
MANIFEST

Els alcaldes i alcaldesses d’Esquerra, davant l’amenaça que suposa fer un
transvasament del Segre, propi de la vella cultura de l’aigua, i que afectaria
greument tant la qualitat com la quantitat de les aigües necessàries per
mantenir el bon estat del tram final del riu i el Delta, els alcaldes d’Esquerra,
coherents amb la nostra actuació i la del nostre partit, i per responsabilitat
davant els nostres ciutadans, volem manifestar que:
• Ens mantindrem fidels a la defensa del riu i als principis de la nova
cultura de l’aigua, motiu pel qual ens oposem a qualsevol transvasament
i interconnexió de xarxes.
• Ens reafirmem en la signatura del Compromís per l’Ebre i donem suport
a la Plataforma per la Defensa de l’Ebre en la seva lluita per aturar els
transvasaments.
• Demanem que el Govern de la Generalitat impulsi un Pacte Nacional de
l’Aigua amb totes les institucions i els agents socials fonamentat en els
principis de la nova cultura de l’aigua. Així mateix, demanem l'impuls
decidit de mesures urgents fonamentades en l'eficiència i la reutilizació
dels recursos hídrics.
• Demanem la dimissió del Conseller de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya per la manca de planificació i per l’ocultació
d’informació i transparència, com també per la manca de diàleg i
consens amb el territori ebrenc.
• Recordem que les Terres de l'Ebre han estat i són solidàries amb la
resta del país, tal com demostra l'aportació de recursos hídrics
i energètics, per la qual cosa rebutgem qualsevol política o actuació que
intenti o provoqui l'enfrontament entre territoris.
I perquè així consti, signem aquest manifest a les Terres de l’Ebre, el dia 7
d’abril de 2008
Gervasi Aspa, alcalde de Deltebre; Paco Gas, alcalde de Roquetes; Jordi Monclús, alcalde de Benifallet; Dani Andreu, alcalde de l’Aldea; Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar; Lluís Fernàndez, alcalde de Freginals; Lluís Millan, alcalde d’Ulldecona; Fidel Ciurana, alcalde de Benissanet; Pere Muñoz, alcalde de Flix; Toni Borrell, alcalde de Miravet; Joan Josep Duran, alcalde de Móra d’Ebre; Bernat Pellisa, alcalde de Rasquera; Sebastià Frixach, alcalde de Corbera d’Ebre; Carme Pelejà, alcaldessa de la Fatarella; Ferran Cid, proper alcalde del Perelló; Lino Bertran, proper alcalde de Xerta; Ester Martí, propera alcaldessa de la Galera; Francesc Fidel, proper alcalde de Bot.

Bretanya!

05 d’abril 2008
L'estat espanyol fruit de la monarquia borbònica, va aprendre com destruir els pobles directament com ho estava fent l'estat francès, els nord catalans, son un exemple de la seua política, com també els nostres germans occitans. Una de les altres nacions i pobles, que els francesos han maltractat han estat als bretons, el poble verdader d'asterix.

per saber una mica més d'esta nació europea article wiquipèdia

uns quant videos d'actes nacionalistes/independentistes

enllaç al partit independentista d'esquerres Emgann

Què és Catalunya?

04 d’abril 2008


feia dies que no posava res ... per tornar agafar ritme, una miqueta d'humor.