Intervenció del delegat del Govern a les Terres de l'Ebre sobre la gestió de la sequera

17 d’abril 2008
Intervenció del delegat del Govern a les Terres de l'Ebre sobre la gestió de la sequera

"Fa ben just 4 anys vaig poder celebrar amb la resta de ciutadans d’aquest territori la derogació del PHN. Un fet històric que comportava la fi d’un projecte que implicava el transvasament de 1.050 Hm3 anuals generant un fort impacte ambiental sobre l’Ebre, així com un gran impacte social sobre el nostre territori.

Aquell projecte, com bé sabeu, implicava entre altres la interconnexió de les xarxes CAT i ATLl de forma estructural i permanent. Tant el Govern de Catalunya com el Govern de l’Estat van decidir en aquell moment eliminar el projecte.

El Govern, més que mai, continua pensant que els transvasaments d’aigua són mesures que reforcen els desequilibris territorials. Són actuacions insostenibles en la mesura que incentiven el consum sense límits de les àrees més poblades i amb major activitat econòmica. El Govern aposta per mesures que incentiven l’estalvi d’aigua, que aprofiten mitjançant la regeneració i la reutilització els recursos propis de cada conca, i que, en definitiva, facin autosuficient cadascun dels territoris, prevenint i evitant els enfrontaments territorials.

En aquesta línia, el Departament de Medi Ambient i Habitatge té projectades, en construcció i algunes d’elles en funcionament, diverses dessaladores que en 3 anys produiran dos terços del consum d’aigua dels 5’5 milions de persones que s’abasteixen del sistema Ter-Llobregat. Per aquest motiu, abans que s’acabi l’actual legislatura, Catalunya estarà preparada per afrontar situacions de sequera perllongada, com la que estem vivint en aquests moments, sense la necessitat de portar a terme transvasaments de conques externes. L’actual Govern de Catalunya està treballant per a què no siguin necessàries en un futur immediat, ni la interconnexió de xarxes, ni el transvasament del Roine.

Tot i això, com sabeu, per tal d’afrontar la manca d’aigua que pot tenir l’àrea metropolitana a partir del novembre, en el proper Consell de Ministres el Govern de l’Estat aprovarà mitjançant un reial decret la modificació de la Llei 18/81, que regulava el conegut minitransvasament. En cas que fos necessari posar-la en funcionament, aquesta modificació permetria que una quarta part de la concessió de l’aigua, que des del 1981 es transvasava a Tarragona, ara arribi fins a Barcelona.

És una mesura que, com s’ha reiterat per part de la ministra de Medi Rural i Marí i per part del President del Govern de Catalunya, és temporal i caduca, una mesura que com a molt, en el cas que no plogui, estaria funcionant entre els mesos de novembre de 2008 i maig de 2009. Una interconnexió que només podrà entrar en funcionament una vegada activada la fase d’emergència, amb un decret de sequera per part del Govern català i després d’un acord del govern de l’Estat.

Però, tot i això, personalment encaixo la decisió del Govern amb moltes dificultats, a causa dels postulats que he defensat històricament i que, amb tot, continuo defensant. I veig d’altra banda amb decepció que l’extraordinària feina feta per generar alternatives de subministrament d’aigua al sistema Ter-Llobregat no hagin arribat a temps, per tal d’evitar aquesta situació límit davant de la qual ens trobem avui.

Des de la meva posició continuaré insistint dins del Govern que, fins a darrera hora, no es descarti la possibilitat d’introduir noves mesures socialment menys impactants al nostre territori que finalment facin innecessària la construcció o posada en funcionament de la canonada.

Sempre des de la lleialtat a les decisions del Govern de Catalunya, però també, i sobretot des de la lleialtat estricta al nostre territori, a les Terres d l’Ebre, em comprometo a defensar amb la màxima fermesa possible què, en cas de posar-se finalment en funcionament la canonada de la interconnexió de les dos xarxes, no torni a ser utilitzada més enllà del maig-juny del 2009, data en la qual es preveu l’entrada en funcionament de la dessaladora del Prat.

Amb la mateixa convicció, lluitarem per a què en cap cas, aquesta situació d’excepcionalitat no sigui aprofitada per ningú, per a plantejar transvasaments cap a altres territoris. La posició del Govern de la Generalitat ha de ser igual de contundent com la que vam manifestar ara fa quatre anys.

Afegir també, la nostra disconformitat en que des del Ministeri de Medi Rural i Marí, s’hagin barrejat les obres d’entubament de les sèquies del Delta amb l’allargament de la interconnexió de xarxes. Són dos temes absolutament diferents que, en cap cas, han de ser plantejats com a compensacions a canvi de l’aigua.

I, finalment comunicar que personalment he demanat a la Conselleria de Medi Ambient la conveniència de què, el més prompte possible, el conseller Baltasar pugui baixar a Tortosa a informar directament al territori de les mesures previstes pel departament per a fer front a la situació".

Tortosa, 16 d’abril de 2008

1 comentaris:

Anònim ha dit...

Que us han donat ordres de penjar el missal en honor del sant salvador a tots els republicans? Apa, sou patètics!!!!!